Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit geïnteresseerde ouders die nauwer bij de werking van de school wensen betrokken te zijn.

De oprichting van een oudercomité is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. Het oudercomité heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

Het oudercomité bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.

 

Vergadering oudercomité: iedere 1ste dinsdag van de maand om 20 uur in de school. Iedereen is steeds welkom!

 

even voorstellen

nieuws ouderraad

 

terug